Mere om os

VELKOMMEN TIL REPUBLIK NU

Vi bruger cookies, forbliven på siden anses for accept.

Om Republik nu

 

Republik nu er den eneste forening i Danmark, som kæmper for indførsel af et ægte demokrati, i form af en republik. Statsoverhovedet bør være valgt af folk, ikke arve sit embede. Foreningen er tværpolitisk og består af borgere fra hele landet, mænd og kvinder, unge og gamle. En republik er vores fælles mål. Kongedømmet, også det konstitutionelle, hører ikke hjemme i et demokrati. Det er udgangspunkt for uigennemsigtige klikedannelser, og det stimulerer en grim blanding af uværdig underdanighed og slesk mentalitet.

 

Vi forsøger at påvirke medier og magterhavere via kampagner, arrangementer og helt almindelig oplysning. Mange borgere bliver både forargede og overraskede over, hvor mange skattekroner som de kongelige misbruger på private luksusgoder.

 

Kontakt

 

Ønsker du at være en del af Danmarks stærkeste republikanske bevægelse, er du velkommen til at kontakte os:

 

Baggrund

Den 21. juni 2009 blev Den Republikanske Grundlovsbevægelse (DRGB) født. Den stiftende generalforsamling grundlagde bevægelsen med det formål at skabe debat om monarkiets eksistensberettigelse og en modernisering af grundloven. I 2016 ændredes navnet til Republik nu, det nye navn viser hvad foreningen arbejder på.

 

Der har været og er stadig mange andre grupper og hjemmesider, som argumenterer for en grundlovsrevision og afskaffelse af monarkiet, men det har ikke tidligere været en samlet front, og det er netop dét, som denne bevægelse er til for.

 

Vi vil arbejde for at bevægelsen når ud til alle borgere i landet, uafhængig af politisk observans, for at skabe debat om et samfund uden et kongehus - et samfund, hvor enhver kan blive statsoverhoved.

Hvorfor ønsker vi en republik?

 

Det handler om Danmarks demokratiske fremtid og vores anseelse i verden. Lighed, frihed og forståelse af fair play, er det vi vil kendes for i verden, og vel også det vi selv elsker mest ved Danmark. De kvaliteter er ganske uforenelige med nedarvet magt, privilegier og højhedstitler.

Hvis et moderne demokrati skal have et overhoved af symbolsk karakter, skal det så være en der symboliserer at nogle mennesker har særlige privilegier og pligter alene pga. deres familietilhørsforhold?

Hvorfor ikke indføre et statsoverhoved som symboliserer demokrati snarere end (rester af) diktatur?

Bør alle ikke have mulighed for at få posten som statsoverhoved, hvis de har evnerne og ikke mindst den demokratiske opbakning? Eller er det rimeligt at statsoverhovedet har hele sin legitimitet fra at være født ind i en familie der tilfældigvis nedstammer fra enevældige herskere?

Er det rimeligt i at statsoverhovedet kan/skal blive siddende på livstid?

Hvad kan du gøre?

 

 

Du kan blive medlem af Republik nu for kun 100 kr. per år. For os er det vigtigt, at alle har mulighed for at være en del af foreningen, og kontingentet går bl.a. til at vedligeholde vores hjemmeside, medlemssystem, til at udarbejde materiale, afholdelse af arrangementer og samarbejdet med øvrige republikanske foreninger i Europa (AERM). Du kan følge os på Facebook og Twitter eller ved at blive skrevet op på vores e-mailliste på forsiden af hjemmesiden. På den måde kan du hele tiden følge med i, hvad der rør sig i foreningen.

Som medlem du med til at støtte kampen for et mere demokratisk Danmark. Du melder dig ind ved at bruge knappen øverst på siden.

 

Hvis du kunne tænke dig at deltage mere aktivt i foreningens arbejde, er du velkommen til at kontakte os på republiknu@republiknu.dk for at høre mere. Vi har altid brug for folk, som sætter spørgsmålstegn ved monarkiet, og som udfordrer royalisterne!

Årets republikaner

 

Republik nu overrækker hvert år prisen til den eller de personer, som i det forgangne år har bidraget til at fremme den republikanske sag. Nedenfor ses hvem der har modtaget prisen:

Leo Larsen modtager 2015-prisen

2010

Ekstrabladet - for at være vagthund overfor de kongelige, og være et af de eneste medier som taler den republikanske sag og går de kongelige efter i sømmene

2011

Jesper Christensen, skuespiller - for at sige nej til et Ridderkors

 

2012

Jens Høvsgaard, forfatter - for at skrive den fremragende bog "Det koster et kongerige", som afdækker de kongeliges overdrevne forbrug

2013

Henrik Sten Møller, arkitekturkritiker - for gennem en lang karriere at være kritisk overfor særligt Dronningens indblanden i den kunstverdenen

2014

Anne Sophia Hermansen, debattør - for at skrive en fremragende kronik i sommeren 2014, og for offentligt at give udtryk for et republikansk sindelag

2015

Leo Larsen, administrerende direktør for Sund & Bælt - for at undlade at bøje sig for pres fra kongehuset i forbindelse med kronprinsens krydsning af en stormlukket bro.

Den fremtidige styreform

 

Vi er med inspiration fra den islandske forfatning i færd med at udarbejde et udkast til en grundlov for en kommende dansk republik.

 

Det centrale element er følgende: I den islandske forfatning hedder det i paragraf 1, at Island er en republik med parlamentarisk styre. I Danmark skal vi også beholde det velfungerende parlamentariske demokrati, hvor regeringen dannes af folketingsflertallet. Vi har ikke USAs styreform som forbillede, selvom der er mange fornemme træk ved den amerikanske forfatning. En kommende dansk præsident skal ikke være regeringsleder, men være det symbolske statsoverhoved og have en begrænset forfattningsmæssige rolle ved regeringsdannelser.

 

Når republikken er indført, er den Glucksborgske familie også dermed taget af finansloven, men deres ejendomme afregnes omhyggeligt efter retsstatslige principper.

Vedtægter

Regnskaber

2017, revideret og godkendt af generalforsamlingen

2014

2016

2015

2013

2012

Kontakt

 

  • Email
  • Formand Viggo Smitt

50 52 56 02

  • Næstformand Steffen Bank

27 21 08 76